Nyheter - Raskere omstilling med AMADA automasjon

Gårö Plåt AB har utvidet sin maskinpark med en ny investering AMADA HG-ATC, en “high speed” AMADA kantpresse med automatisk verktøyveklser.

Investeringen føyer seg inn i rekken av invisteringer for å øke sitt konkurransefortrinn og vinne flere jobber.

"Arbeider med HG-ATC kantpresse, I noen tilfeller har vi gått fra 4 uker leveringstid til 1 uke, noe som har gjort at kunden kan redusere sitt lager” sier Pierre Bengtsson.

For mer informasjon, klikk her