Nyheter - EML-AJ fiberlaser/stanse kombinasjonsmaskin hjelper til å redusere kostnad per del

Til slutt er den nye fiberlaser/stanse-kombinasjonsmaskinen designet for å redusere kostnad per del, spesielt i forhold til tidligere generasjons CO2-laser/stanse-kombinasjonsmodeller. Den nye EML-AJ tilbyr ikke bare raskere skjæring sammenlignet med sine CO2-motstykker, men legger også til muligheten til å skjære mer krevende materialer, som messing, kobber og titan.

AMADA har utviklet en ny fiberlaser/stanse kombinasjonsmaskin som er i stand til å gi optimal produksjonsfleksibilitet til enhver underleverandør eller OEM som står overfor å produsere en høy blanding av metallplatekomponenter. 
EML-AJ smetter på plass mellom AMADAs eksisterende maskiner på startnivå og premium-maskiner i denne kategorien, og hjelper fabrikantene til å redusere arbeidsbehovet og kostnadene per del, og dermed forbedre  lønnsomheten.
 
Klikk her for å lese mer ...
 
For mer informasjon om EML-AJ, klikk her