Nyheter - AMADA AUTOMASJON GIR PRODUKTIVITET OG FLEKSIBILITET PÅ SKANDIA

Skandia Elevator AB adopterte lean produksjon prinsipper I 2006 som en respons på markedets krav til reduserte serier og økende press til å være konkurransedyktige på pris. Deres imponerende produksjonsanlegg inneholder allerede 2 AMADA høytlagersystemer tilknyttet EM stansemaskin og AMADA robot knekkesenter. Skandia viser nå stolt frem sin seneste investering, 2 AMADA HG kantpresser. Begge maskinene er utstyrt med automatisk verktøyveksler, automatisk måling av vinkler, offline programmering og plateløfter.

Fleksibiliteten ligger i at maskinen omstiller seg automatisk. Vi har i dag flere kortere serier enn tidligere, det blir stadig omstilling av maskinen. En omstilling som tidligere tok 30 minutter tar nå kun 10 minutter, og med andre typer kantpresser kan omstillingstiden ta flere timer. Effektiviseringen skaper rom for større produktivitet. Halvert omstillingstid gir dobbel produksjonskapasitet, dette er enkel matematik sier produksjonssjef Jonas Larsson.

Les mer