AMADA Flytte

For de fleste bedrifter innen metall produksjon representerer maskiner og utstyr selskapets mest verdifulle ressurser.

Flytting av maskiner internt eller eksternt krever kompetanse, nøye planlegging og koordinering for å redusere risiko samt minimere nedetiden på produksjonen.

Enten du skal flytte maskiner innenfor den eksisterende bygning eller til et nytt sted, en enkelt maskin eller full fabrikk, dra nytte av det samme profesjonelle teamet.
Amada vil i samarbeid med våre kunder kunne bidra med kunnskap vedrørende flytting av maskiner. Enten det er nedtak, lasting, transport, eller reinstallering av dine maskiner.I tillegg gir vi råd om optimale fabrikkoppsett .